2011-05-24 22:54

Wyniki gry zlotowej

Prezentujemy Wam wyniki gry zlotowej z podziałem na kategorie wiekowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Więcej...

2011-05-18 22:22

Zadania przedzlotowe - materiały reprezentacji chorągwi

Odliczamy ostatnie dni do naszego Zlotu. Żeby ukoić Wasze zniecierpliwienie prezentujemy na stronie wybrane przez nas zadania przedzlotowe drużyn, które reprezentować będą swoje chorągwie we Lwowie.

Więcej...

2011-05-13 22:50

Kadra zlotu we Lwowie pilnie poszukiwana!

Pilnie poszukujemy osób chętnych do zasilenia kadry organizacyjnej gry miejskiej na Zlocie we Lwowie, który odbędzie się w dniach 20-22 maja 2011. Nadal potrzebujemy około 20 osób. Zapraszamy pełnoletnich członków ZHP, posiadających ważne paszporty, gotowych zaangażować swoje siły, umiejętności i czas w celu stworzenia patrolom harcerskim jak najlepszych warunków do przeżycia harcerskiej przygody w mieście, w którym powstawał polski skauting oraz do nawiązania przyjaźni z ukraińskimi skautami. Zapraszamy do przeżycia naszej lwowskiej przygody organizatorów zlotu!

Więcej...

2011-05-13 22:36

Zmiany w planie zlotu

W zakładce Zlot znajduje się poprawiony plan zlotu.

Więcej...

2011-04-23 10:45

Przedłużony termin zgłoszeń do IST

Wciąż potrzebujemy chętnych do kadry zlotowej IST - wciąż czekamy na zgłoszenia pełnoletnich wędrowników i instruktorów.

Więcej...

2011-04-06 18:28

Spotkajmy się we Lwowie

Druhny i druhowie, w setną rocznicę wydania przez Andrzeja Małkowskiego rozkazu powołującego pierwsze polskie drużyny skautowe, zapraszamy do wzięcia udziału w "Zlocie Lwów 100".

Więcej...